Senior Services Associates, Inc.

Senior Services Associates, Inc. je nezisková agentura věnovaná udržování a zlepšování kvality života dospělých dospělých poskytováním přístupu k sociálním službám, které potřebují. Jsme odhodláni zachovat jejich nezávislost, podpora duševní a fyzické pohody a ochrana jejich práv a důstojnosti.

Senior Services Associates, Inc. byla začleněna do Elginu v roce 1973. Pak víme jako „starší“, zpočátku jsme poskytovali pouze denní péči pro dospělé. V roce 1976 jsme se rozšířili a stali se víceúčelovým seniorským centrem, které zahrnovalo informační a asistenční služby i terénní služby. Název byl změněn na větší Elgin Senior Center. V 1983, Illinois Department on Aging jmenován větší Elgin Senior Center sloužit jako případ koordinační jednotka pro Kane a Kendall kraje. Název se v roce 1984 opět změnil na současný název Senior Services Associates, Inc. V tomto okamžiku organizace převzala odpovědnost za koordinaci případů a“ RSVP “ (důchodový a Senior dobrovolnický Program) pro McHenry a Kane County a implementovala řadu dalších programů zaměřených na zajištění potřeb nezávislých seniorů v této oblasti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.